119 ogledov

Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGOV-CA

Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Gre za zbirko, ki vsebuje podatke o imetnikih digitalnih potrdil SIGOV-CA. Digitalna potrdila SIGOV-CA so za zaposlene v državnih organih brezplačna. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 08. 11. 2023
Ključne besede digitalno potrdilo, državni organi, javni uslužbenci
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (Uredba eIDAS)
Pravna podlaga - SOP številka 2021-01-2571
Pravna podlaga - nazivi Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2001
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Povezava z registrom davčnih zavezancev (RDZ). Metapodatkovni opis po ZVOP (povezava na IP: http://url.sio.si/rXQ)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.