Zbirka podatkov o izdanih potrdilih o izpolnjevanju pogojev za opravljanje reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; naselje, ulica, hišna številka), izobrazba (stopnja in smer izobrazbe na posameznih nivojih, strokovni naslov, vrsta, izdajatelj in številka javne listine, ki to dokazuje), nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (ime programa, izdajatelj in številka javne listine, ki to dokazuje), podatki o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, podatki o delovnih izkušnjah izven vzgoje in izobraževanja, status potrdila. Podatki se nanašajo na vlagatelje in potencialne vlagatelje vloge za postopek vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji. Podatki služijo kot dokazilo v postopku vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede diploma, priznavanje diplom, šolanje
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES (UL L 255, 30 sep. 2005)
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-1704
Pravna podlaga - nazivi Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.