Zbirka podatkov o referentih prijavne službe Overitelja na MJU

Ministrstvo, pristojno za javno upravo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Zbirka vsebuje podatke o zaposlenih v institucijah javne uprave, ki opravljajo naloge prijavne službe Overitelja na MJU. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Metapodatkovni opis po ZVOP

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede državni organi, javni uslužbenci
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (Uredba eIDAS)
Pravna podlaga - SOP številka 2000-01-2615
Pravna podlaga - nazivi Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
Geografsko območje Slovenija, EU
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2001
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.