Zbirka podatkov o študijskih pomočeh

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), zaposlitev (ime in sedež zavoda, delovno mesto, telefonska številka), zavod izobraževanja, študijski program, letnik izobraževanja, zaključek letnika izobraževanja, študijski uspeh, podatki o višini šolnine, banka, številka bančnega računa, podatki o študijski pomoči (višina študijske pomoči), ki se nanašajo na prejemnike študijske pomoči. Podatki se zbirajo zaradi uveljavljanja pravice do študijske pomoči. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede poklicno usmerjanje, šolnina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0567, 2004-01-3836, 2010-01-5499
Pravna podlaga - nazivi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.