Zbirka zanimivejših odločb o pritožbah in o sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike oz. zemeljskega plina in operaterji

Agencija za energijo je na podlagi 413. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) pristojna za odločanje v sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike oziroma zemeljskega plina in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko: - o dostopu do sistema; - v zvezi z obračunanim zneskom za uporabo sistema; - v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil; - v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo; - za katere tako določa ta zakon. Prav tako Agencija za energijo po enajstem odstavku 147. člena in devetem odstavku 270. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) odloča o pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev. Omejitve glede osebnih podatkov in občutljivih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2016

html
odločbe
21/12/2016

Dodatne povezave (1)

html
Agencija za energijo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede odločba
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 3. 10. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.