KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

40
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije   38 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije se nanaša na osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene slovenske in tuje državljane oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena ZIntPK   36 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka zajema podatke oseb, odgovornih za načrt integritete, namenjene učinkovitemu izvajanju načrta integritete, ter usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK   28 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive... Nadaljujte z branjem ...