Podatki

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Javni sektor
Letno poročilo o delu Inšpektorata RS za delo   813 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Do konca marca tekočega koledarskega leta inšpektorat predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo vsebuje predvsem: 1.... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 73.4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra kot so: zadovoljstvo anketirancev s sedanjim življenjem, razpravljanje o političnih zadevah ter pričakovanja v... Nadaljujte z branjem ...
SAV