MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

8
 

Priljubljene zbirke

Gospodarstvo
Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih   1436 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se vodi za namene izdaje potrdil o opravljenem preizkusu znanja ter zaradi dokazovanja o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Letno poročilo o delu Inšpektorata RS za delo   586 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Do konca marca tekočega koledarskega leta inšpektorat predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo vsebuje predvsem: 1.... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Zdravje
Evidenca prijav nezgod pri delu   165 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških IRSD   203 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Evidenca vsebuje pravnomočne odločbe, ki jih je izdal Inšpektorat RS za delo pravnim osebam in njihovim odgovornim osebam zaradi kršitev zakonodaje, ki jo nadzira Inšpektorat RS za delo.... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih IRSD vloži obdolžilni predlog   49 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Zaradi evidence zadev, ki jih obravnava Inšpektorat RS za delo kot prekrškovni organ, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodi inšpektorat določene... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih IRSD izda plačilni nalog   54 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Zaradi evidence zadev, ki jih obravnava Inšpektorat RS za delo kot prekrškovni organ, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodi inšpektorat določene... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih IRSD izda odločbo o prekršku   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO - Zaradi evidence zadev, ki jih obravnava Inšpektorat RS za delo kot prekrškovni organ, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodi inšpektorat določene... Nadaljujte z branjem ...