Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter nadomestnih zaporov - IRSD

Zaradi evidence zadev, ki jih obravnava Inšpektorat RS za delo kot prekrškovni organ, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodi inšpektorat določene vpisnike in pomožne knjige. V evidenco se vpisujejo zadeve v zvezi z izvrševanjem zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnega zapora. Evidenca med drugim vsebuje podatke o storilcu prekrška (osebno ime) ter znesek globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za delo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede Delovno pravo, prekršek
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238, 2011-01-1598
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.