813 ogledov

Letno poročilo o delu Inšpektorata RS za delo

Do konca marca tekočega koledarskega leta inšpektorat predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo vsebuje predvsem: 1. navedbo zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz pristojnosti inšpektorata, 2. podatke o številu javnih uslužbencev, zaposlenih na inšpektoratu, 3. podatke o številu delodajalcev po dejavnostih, v katerih je bil opravljen inšpekcijski pregled, ter o številu delavcev, zaposlenih pri teh delodajalcih, 4. podatke o številu pregledov po dejavnostih, v katerih je bil opravljen inšpekcijski pregled, 5. podatke o vloženih prijavah, ugotovljenih kršitvah in vloženih ovadbah za kazniva dejanja, o izrečenih ukrepih ter o uresničevanju izrečenih ukrepov po dejavnostih, 6. podatke o nezgodah pri delu s smrtnim izidom, kolektivnih nezgodah, nezgodah pri delu, zaradi katerih je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter o ugotovljenih poklicnih boleznih po dejavnostih. Poročilo vsebuje tudi predloge ukrepov za reševanje vprašanj s področja vloženih prijav, ugotovljenih kršitev in izrečenih ukrepov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (17 v periodični vrsti)

2018

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2018
31/12/2018

2017

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2017
31/12/2017

2016

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2016
31/12/2016

2015

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2015
31/12/2015

2014

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2014
31/12/2014

2013

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2013
31/12/2013

2012

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2012
31/12/2012

2011

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2011
31/12/2011

2010

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2010
31/12/2010

2009

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2009
31/12/2009

2008

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2008
31/12/2008

2007

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2007
31/12/2007

2006

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2006
31/12/2006

2005

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2005
31/12/2005

2004

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2004
31/12/2004

2003

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2003
31/12/2003

2002

pdf
Letno poročilo o delu IRSD 2002
31/12/2002

Dodatne povezave (1)

html
Letna poročila

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2020
Ključne besede inšpektorat za delo, poročilo o dejavnosti
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0663
Pravna podlaga - nazivi Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2002 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.