Podatki

7 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Vojaška evidenca   170 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prejemnikov priznanj   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja pregled prejemnikov in podeljenih priznanj s področja obrambe, zaščite in reševanja (54. člen Zakona o obrambi in 91. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vodij priprav civilne obrambe   60 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka osebnih podatkov se skladno s 3. točko prvega odstavka ter drugim in četrtim odstavkom 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-uradno prečiščeno besedilo in 95/15)... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca sredstev iz popisa   56 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidence podatkov sredstev iz popisa zagotavlja popolnitev vojske in drugih obrambnih potreb in vsebuje podatke o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev ter o enotni... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca štipendistov Ministrstva za obrambo   56 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zagotavljanje izvrševanja pravic in dolžnosti štipendistov za delo v Slovenski vojski, Ministrstva za obrambo v skladu z Zakonom o obrambi, Zakonom o štipendiranju ter Zakonom o službi v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca razporejenih na delovno dolžnost   118 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka osebnih podatkov se skladno s 5. točko prvega odstavka ter drugega in četrtega odstavka 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca družinskih članov pripadnikov Slovenske vojske   59 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Namen evidence družinskih članov pripadnikov Slovenske vojske je izplačilo preskrbnin v vojnem stanju in vsebuje podatke o enotni matični številki, podatke o imenu in priimku, rojstvu,... Nadaljujte z branjem ...