151 ogledov

69. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije - stanje 31. 12. 2019

Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 9. 2019) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah povečalo za 2, iz 38.367 na 38.369. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju povišalo iz 77 na 79. Odstotek pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah znaša 99,7 %, v zadnjih treh mesecih se je skupno število pravnomočno zaključenih zadev zvišalo za 2. Do 69. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot (UE IZOLA, ORMOŽ, ŠENTJUR PRI CELJU, METLIKA, KRŠKO, LOGATEC, SEVNICA, ZAGORJE OB SAVI, LITIJA, RAVNE NA KOROŠKEM, ČRNOMELJ, VRHNIKA, TRBOVLJE, TREBNJE, SLOVENJ GRADEC, LAŠKO, POSTOJNA, DRAVOGRAD, ILIRSKA BISTRICA, LENART, SLOVENSKE KONJICE, LJUTOMER, MURSKA SOBOTA, BREŽICE, IDRIJA, PESNICA, VELENJE, SLOVENSKA BISTRICA in NOVA GORICA), kot zadnja UE NOVA GORICA. Na prvi stopnji odločanja imajo vse zadeve zaključene 4 upravne enote, in sicer UE Domžale, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Na Ministrstvu za kulturo se je število nerešenih zadev povišalo za 1 (na 20), število pravnomočno zaključenih postopkov pa je v tem četrtletju ostalo nespremenjeno (1009). Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po ponovni reorganizaciji ministrstev v drugi polovici leta 2014, ponovno pristojno za vodenje postopkov v zvezi z vračanjem premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, ima v delu še 2 zadevi (od 121). Ministrstvo za finance ima pravnomočno zaključenih vseh 88 zadev. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.582 zadev, kar predstavlja 99,67 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 132 zadev, od tega na prvi stopnji 101 nerešena zadeva, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 31 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 24 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 8 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
UE - PLAN in realizacija na dan 31.12.2019 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1
xls
UE SKUPAJ, stanje 31.12.2019. T-6
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 31. 12. 2019 in pravnomočno zaključene zadeve, T-3
xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 31.12.2019, T-4
xls
STANJE ZADEV NA DAN 31.12.2019, 1. in 2. stopnja
doc
obrazložitev tabel 31. 12. 2019

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 01. 2020
Posodobljeno na OPSI 21. 01. 2020
Ključne besede UE, denacionalizacija, denacionalizacija zadev
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 67. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 30. 6. 2019, 68. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2019,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.