75. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - upravni organi - stanje na dan 30. 6. 2021

Statistični podatki petinsedemdesetega spremljanja realizacije načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije (za upravne enote in ministrstva na 1. in 2. stopnji odločanja) skupaj z obrazložitvijo - stanje na dan 30. 6. 2021. Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 31. 3. 2021) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah zmanjšalo za 1, iz 38.384 na 38.383. Skupno število nerešenih zadev pri upravnih enotah pa se je v tem trimesečnem obdobju znižalo iz 56 na 55. Do 75. spremljanja realizacije zaključka procesa denacionalizacije je postopke v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, zaključilo 29 upravnih enot. Na prvi stopnji odločanja ima vse zadeve zaključene 5 upravnih enot, in sicer UE Domžale, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 16 nerešenih zadev na prvi stopnji in 9 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 2 nerešeni zadevi in 3 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.596 zadev, kar predstavlja 99,7 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 118 zadev, od tega je na prvi stopnji 73 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 45 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 17 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 16 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
UE - PLAN in realizacija na dan 30.6.2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1 (1)
xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 30.6.2021, T-4 (1)
doc
obrazložitev tabel 30. 6. 2021
xls
STANJE ZADEV NA DAN 30.6.2021, 1. in 2. stopnja (1)
xls
UE SKUPAJ, stanje 30.6.2021. T-6 (1)
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 30. 6. 2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-3 (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 08. 2021
Posodobljeno na OPSI 19. 08. 2021
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije, zaključka procesa denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 74. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 31. 3. 2021,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.