382 ogledov
Všečkaj

Dohodnina (v urejanju)

Zbirka vsebuje statistično obdelane podatke o pobrani dohodnini. Za leto 2011: datum obdelave 12. 11. 2012 Za leto 2012: datum obdelave 6. 11. 2013 za leto 2013: datum obdelave 20. 11. 2014 Za leto 2014: datum obdelave 18. 11. 2015 Za leto 2015: datum obdelave 30. 6. 2017 Za leto 2016: datum obdelave 13. 11. 2017 Prva datoteka vsebuje podatke razdeljene po davčnih razredih, in sicer: število zavezancev, ki so bili uvrščeni v posamezen davčni razred, znesek dohodka, znesek osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine. Druga datoteka prikazuje porazdelitev števila zavezancev, njihovo višino dohodka, osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine po dohodkovnih razredih in sicer v odvisnosti od dosežene povprečne plače v RS v posameznem letu. V tretji datoteki so podane vrste olajšav in sicer število zavezancev za posamezno olajšavo in znesek olajšave. V četrti tabeli je podano: število zavezancev, ki so imeli posamezen vir dohodka, znesek dohodka v EUR pri posameznem viru in znesek med letom plačane akontacije dohodnine v EUR. Nadaljujte z branjem ...
To je zapis podatkov v urejanju.

Podatkovni viri (25 v periodični vrsti)

2016

csv
po olajšavah
2016
csv
po dohodkovnih razredih
2016
csv
po davčnih razredih
2016

2015

csv
po olajšavah
2015
csv
po dohodkovnih razredih
2015
csv
po davčnih razredih
2015

2014

csv
po dohodkovnih razredih
2014
csv
po olajšavah
2014
csv
po davčnih razredih
2014

2013

csv
po olajšavah
2013
csv
po dohodkovnih razredih
2013
csv
po davčnih razredih
2013

2012

csv
po olajšavah
2012
csv
po davčnih razredih
2012
csv
po dohodkovnih razredih
2012

2011

csv
po dohodkovnih razredih
2011
csv
po olajšavah
2011
csv
po davčnih razredih
2011

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 06. 2018
Posodobljeno na OPSI 07. 06. 2021
Ključne besede boniteta, darilo, davek, davčni razred, davčni zavezanec, dobiček, dohodek, dohodnina, jubiljena nagrada, nadomestilo, obresti, olajšava, plača, regres
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0961, 2006-01-5013
Pravna podlaga - nazivi Zakon o finančni upravi (ZFU)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1. 1. 2011
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave