Evidenca o kaznivih dejanjih

V evidenci se za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji podatki: 1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe oziroma obdolžene osebe, ali osebe, v zvezi s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi; 2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja; 3. faza postopka, v kateri je zadeva ter zakonska označba kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja financiranja terorizma; 4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja nezakonitega izvora in datum odvzema. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran UPPD

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 09. 2019
Ključne besede Terorizem, pranje denarja
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2925
Pravna podlaga - nazivi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje 2007 - 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.