1413 ogledov

Portal plač

Portal plač javnega sektorja je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določili 38. in 39 člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Podatke o plačah proračunski uporabniki mesečno posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES, v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. Sklopi podatkov: - Pregled tipov in vrst izplačil na nivoju JAVNI SEKTOR - PODSKUPINA RPU - PRORAČUNSKI UPORABNIK. - Pregled tipov izplačil na nivoju DELOVNO MESTO. - Pregled virov sredstev na nivoju JAVNI SEKTOR - PODSKUPINA RPU - PRORAČUNSKI UPORABNIK. - Pregled mesečnih podatkov o plačah zaposlenih v javnem sektorju (podatki o povprečnih bruto plačah, podatki po številu prejemnikov in masi dodatkov, itd.) - Pregled letnih podatkov o plačah zaposlenih v javnem sektorju. - Pregled podatkov o izplačilih COVID-19 dodatkov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 28. 11. 2022
Ključne besede Državni organi, javni uslužbenci, kadrovske zadeve
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2760, 2009-01-0487, 2014-01-1170
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 1. 4. 2006
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.