253 ogledov

Letna poročila o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve - ZIN

Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za vsako leto zajema podatke s področja inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih: • zasebno varovanje, • orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki, • detektivska dejavnost, • varnost in red na smučiščih, • fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, • tajni podatki in pregled prekrškovnih postopkov v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (13 v periodični vrsti)

2018

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2018
2018

2017

doc
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2017
2017

2016

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2016
2016

2015

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2015
2015

2014

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2012
2014

2013

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2013
2013

2012

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2012
2012

2011

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2011
2011

2010

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2010
2010

2009

pdf
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2009
2009

2008

doc
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2008
2008

2007

doc
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2007
2007

2006

doc
Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2006
2006

Dodatne povezave (2)

html
Letna poročila o delu organa
html
Inšpektorat za notranje zadeve

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 24. 03. 2020
Ključne besede upravni nadzor
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2758
Pravna podlaga - nazivi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 2006
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.