253 ogledov
Všečkaj

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti vsebujejo povzetke pomembnejših dogodkov ter prikaz stanja na področju radioaktivnosti v okolju, obratovanja jedrskih in sevalnih objektov, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, nadzora nad jedrsko in sevalno varnostjo ter nadzora nad neširjenjem jedrskega orožja in varovanjem jedrskih radioaktivnih snovi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (77 v periodični vrsti)

2018

pdf
Letno poročilo 2018-R
2018
pdf
Letno poročilo 2018 ang
2018
pdf
Letno poročilo 2018-K
2018

2017

pdf
Letno poročilo 2017 ang
2017
pdf
Letno poročilo 2017-R
2017
pdf
Letno poročilo 2017-K
2017

2016

pdf
Letno poročilo 2016 ang
2016
pdf
Letno poročilo 2016-R
2016
pdf
Letno poročilo 2016-K
2016

2015

pdf
Letno poročilo 2015 ang
2015
pdf
Letno poročilo 2015-R
2015
pdf
Letno poročilo 2015-K
2015

2014

pdf
Letno poročilo 2014 ang
2014
pdf
Letno poročilo 2014-R
2014
pdf
Letno poročilo 2014-K
2014

2013

pdf
Letno poročilo 2013 ang
2013
pdf
Letno poročilo 2013-R
2013
pdf
Letno poročilo 2013-K
2013

2012

pdf
Letno poročilo 2012 ang
2012
pdf
Letno poročilo 2012-R
2012
pdf
Letno poročilo 2012-K
2012

2011

pdf
Letno poročilo 2011 ang
2011
pdf
Letno poročilo 2011-R
2011
pdf
Letno poročilo 2011-K
2011

2010

pdf
Letno poročilo 2010 ang
2010
pdf
Letno poročilo 2010-R
2010
pdf
Letno poročilo 2010-K
2010

2009

pdf
Letno poročilo 2009 ang
2009
pdf
Letno poročilo 2009-R
2009
pdf
Letno poročilo 2009-K
2009

2008

pdf
Letno poročilo 2008 ang
2008
pdf
Letno poročilo 2008-R
2008
pdf
Letno poročilo 2008-K
2008

2007

pdf
Letno poročilo 2007 ang
2007
pdf
Letno poročilo 2007-R
2007
pdf
Letno poročilo 2007-K
2007

2006

pdf
Letno poročilo 2006 ang
2006
pdf
Letno poročilo 2006-R
2006
pdf
Letno poročilo 2006-K
2006

2005

pdf
Letno poročilo 2005 ang
2005
pdf
Letno poročilo 2005-R
2005
pdf
Letno poročilo 2005-K
2005

2004

pdf
Letno poročilo 2004 ang
2004
pdf
Letno poročilo 2004-R
2004
pdf
Letno poročilo 2004-K
2004

2003

pdf
Letno poročilo 2003 ang
2003
pdf
Letno poročilo 2003-R
2003
pdf
Letno poročilo 2003-K
2003

2002

pdf
Letno poročilo 2002 ang
2002
pdf
Letno poročilo 2002-R
2002
pdf
Letno poročilo 2002-K
2002

2001

pdf
Letno poročilo 2001 ang
2001
pdf
Letno poročilo 2001
2001

2000

pdf
Letno poročilo 2000 ang
2000
pdf
Letno poročilo 2000
2000

1999

pdf
Letno poročilo 1999
1999

1998

pdf
Letno poročilo 1998 ang
1998
pdf
Letno poročilo 1998
1998

1997

pdf
Letno poročilo 1997 ang
1997
pdf
Letno poročilo 1997
1997

1996

pdf
Letno poročilo 1996 ang
1996
pdf
Letno poročilo 1996
1996

1995

pdf
Letno poročilo 1995 ang
1995
pdf
Letno poročilo 1995
1995

1994

pdf
Letno poročilo 1994 ang
1994
pdf
Letno poročilo 1994
1994

1993

pdf
Letno poročilo 1993 ang
1993
pdf
Letno poročilo 1993
1993

1992

pdf
Letno poročilo 1992 ang
1992
pdf
Letno poročilo 1992
1992

1991

pdf
Letno poročilo 1991 ang
1991
pdf
Letno poročilo 1991
1991

1990

pdf
Letno poročilo 1990
1990

1989

pdf
Letno poročilo 1989
1989

1987

pdf
Letno poročilo 1987
1987

1986

pdf
Letno poročilo 1986 ang
1986

1985

pdf
Letno poročilo 1985
1985

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 23. 09. 2019
Ključne besede ionizirajoča sevanja, jedrska varnost, letna poročila
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1985 - 2018
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave