Občinske ceste v Občini Piran

Evidenca podatkov o občinskih cestah v Občini Piran v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo kategorizacijo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

shp
Cestno omrežje v Občini Piran
pdf
Šifrant slojev in opis strukture izdanih podatkov

Dodatne povezave (1)

html

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 20. 04. 2021
Ključne besede ceste, kategorizacija cest, občinske ceste, prometna infrastruktura
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o občinskih cestah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 2/2004, 35/2007 in Uradni list Republike Slovenije, št. 40/2011), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2019 in 52/2019-tehnični popravek)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Občina Piran
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 12. 6. 2019
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.