Poročila o poslovanju družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina v Sloveniji

Poročila vsebujejo količinske podatke o prevzeti in oddani električni energiji, o proizvodnji in oddaji premoga; podatke o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnostnem stanju družb elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije ter podatke o strukturi cen električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji in primerjava z povprečjem EU. Poročilo se zaključi s poglavjem "Energetske dajatve", ki zajema podatke o realizaciji zbranih in porabljenih sredstev iz naslova dajatev v energetiki: prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) in prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (13 v periodični vrsti)

2015

pdf
Poročilo 2015
31/12/2015

2014

pdf
Poročilo 2014
31/12/2014

2013

pdf
Poročilo 2013
31/12/2013

2012

pdf
Poročilo 2012
26/12/2012

2011

pdf
Poročilo 2011
31/12/2011

2010

pdf
Poročilo 2010
31/1/2010

2009

pdf
Poročilo 2009
31/12/2009

2008

pdf
Poročilo 2008
31/12/2008

2007

pdf
Poročilo 2007
31/12/2007

2006

pdf
Poročilo 2006
31/12/2006

2005

pdf
Poročilo 2005
31/12/2005

2004

pdf
Poročilo 2004
31/12/2004

2003

pdf
Poročilo 2003
31/12/2003

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede cena energije, električna energija, energetika, energetska politika, pridobivanje premoga
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Časovno obdobje 1. 1. 2003 - 31. 12. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.