12 ogledov
Všečkaj

Spremljanje reševanja postopkov denacionalizacije pred okrajnimi sodišči - stanje na dan 30. 6. 2021

V zadevi reševanja denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - 5. člen ZDen, Vam v zvezi s 36. spremljanjem statističnih podatkov na okrajnih sodiščih pošiljam dve tabeli in njuno obrazložitev. Iz predloženih tabel je razvidno, da je 41 okrajnih sodišč (Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Koper, Kočevje, Kranj, Krško Lenart, Lendava, Litija, Ljutomer, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Sežana, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Velenje Vrhnika in Žalec) že pravnomočno zaključilo z reševanjem zahtevkov po 5. členu ZDen. Delež pravnomočno zaključenih zadev na sodiščih je 99,6 odstoten glede na vse vložene denacionalizacijske zadeve (minus odstopljene vloge). Po podatkih, ki so nam jih posredovala sodišča, so imela le-ta po stanju na dan 30. 6. 2021, skupaj nerešenih še 5 zadev. Število nerešenih zadev se je od prejšnjega spremljanja zmanjšalo za 2. Samo na Okrajnem sodišču v Mariboru je odstotek pravnomočno zaključenih zadev nižji od 90 % (in sicer 87 %), ostala sodišča so pravnomočno zaključila z 96 % odstotki ali več postopkov. Od 44 okrajnih sodišč imata nerešene postopke denacionalizacije še 2 sodišči (Ljubljana 4 zadeve in Radovljica 1 zadevo), medtem ko Maribor nima več nerešenih zadev, niso pa še vse izdane odločbe pravnomočne. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

doc
Poročilo za sodišča 30. 6. 2021
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2021 tabela
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2021, % rešenih zadev

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 08. 2021
Posodobljeno na OPSI 19. 08. 2021
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Reševanje denacionalizacijskih zadev na okrajnih sodiščih - stanje na dan 31. 12. 2020,

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.