Zbirka obvestil v zvezi s postopki javnih naročil

Naročniki v skladu z določili ZJN-3 in ZJNPOV na portalu javnih naročil objavljajo obvestila v zvezi izvajanja postopkov v obliki obrazcev. Podatki v obvestilih so različni od vrste obvestila, nanašajo pa se na nanašajo javnega naročnika/naročnika, predmet naročila, pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije, postopek, dopolnilne informacije, oddajo naročila/koncesije, obrazložitve, spremembe, mesto objave. Podatke glede razpisne dokumentacije in drugih obrazcev (npr. tehnične specifikacije, popisi del) ter vsi popravki razpisne dokumentacije so objavljeni tudi na spletni strani naročnika. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Portal javnih naročil
html
Spletna stran naročnika

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede javno naročanje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-3570, 2012-01-3525
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Podatki se zajemajo iz objav zavezancev na portalu javnih naročil in iz objav na spletni strani Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.