Zbirka podatkov o zaposlenih v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Zbirka vsebuje podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva na dan 31. 12. tekočega leta. Zbirka vključuje podatke do vključno leta 2014 in se več ne posodablja, ker je skrbništvo podatkov v domeni drugega organa. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2014

asp
Zaposleni po kvalifikacijski strukturi - premogovništvo, Slovenija, letno
31/12/2014
asp
Zaposleni po kvalifikacijski strukturi - elektrogospodarstvo, Slovenija, letno
31/12/2014

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 09. 10. 2017
Ključne besede energetika, energetska politika, premogovniška politika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Časovno obdobje 31. 12. 2001 - 31. 12. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/place-v-elektrogospodarstvu-in-premogovnistvu/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.