Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, SI AS 2058

Sejni zapisniki predstavniških teles, odborov, skupščine in senata Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, za obdobje 1919-1940. Besedilni opis zbirke je v slovenskem jeziku, digitalizirano gradivo je v srbskem in hrvaškem jeziku (tudi v cirilici). Zbirka je digitalizirana. Digitizati se nahajajo na: "Sejni zapisniki skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije - tektonika arhiva", v spodjem delu besedilnega opisa se nahajajo PDF datoteke, ki jih je mogoče prenesti. Digitizate z boljšo resolucijo, za potrebe objave lahko dobite po naročilu v čitalnici arhiva: ars.citalnica@gov.si. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

pdf
Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, SIAS 2058
pdf
Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, SIAS 2058
pdf
Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije - tektonika arhiva

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 22. 04. 2022
Ključne besede arhiv, centralna uprava, javna uprava, notranja politika, novejša zgodovina
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Hrvaščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke /
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1229, 2006-01-3721
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Geografsko območje Slovenija, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1919 - 31. 12. 1940
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.