3100 ogledov
Všečkaj

Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov, SI AS 176, SI AS 177, SI AS 178, SI AS 179, SI AS 180, SI AS 181, SI AS 182

Zbirka Digitalizirano arhivsko gradivo starih katastrov zajema gradivo več fondov in sicer: SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko SI AS 180 Kataster za Prekmurje SI AS 181 Reambulančni kataster za Prekmurje SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško Gradivo zajema: - grafične karte za posamezne katastrske občine - spisovne evidence, ki so služile za izračunavanje davčnih obveznosti za posamezno zemljišče: skica katastrske občine, opis meje katastrske občine, seznam obdelovalnih zemljišč, seznam stavbnih zemljišč, abecedni seznam lastnikov zemljišč po posamezni katastrski občini, sumarij rabe tal po posamezni katastrski občini, elaborat z osnovnimi topografskimi značilnostmi območja in metodologijo izračuna donosa in višine davčne obveznosti. Pravne podlage za pripravo katastrskega gradiva sta bila: - cesarski patent Franca I., z dne 23. 12.1817 - Zakon o reambulaciji zemljiškega katastra, 24.5.1869. Spletni dostop ima le ogledno kopijo, za zahtevnejšo uporabo se pridobi kopijo z večjo resolucijo v čitalnici Arhiva RS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7)

pdf
SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko, 1823-1869
pdf
SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko, 1823-1869
pdf
SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško, 1823-1869
pdf
SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko, 1811-1869
pdf
SI AS 180 Kataster za Prekmurje, 1858-1860
pdf
SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko, 1867-1882
pdf
SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško, 1869

Dodatne povezave (2)

html
spletna stran Arhiv RS
pdf
Navodila za iskanje po sistemu Scoope Query

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 03. 2018
Posodobljeno na OPSI 18. 10. 2021
Ključne besede arhiv, davek, kmetijstvo, zemljiški kataster, zgodovina, zgodovinska geografija
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1229, 2006-01-3721
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1817 - 31. 12. 1882
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.