399 ogledov

Smernice za pripravo prekrškovnih določb zakonov in uredb

Smernice za pripravo prekrškovnih določb so namenjene za pomoč pripravljavcem predpisov pri oblikovanju prekrškovnih in nadzornih določb, ki sicer dopolnjujejo Nomotehnične smernice, ki jih je izdala Služba Vlade RS za zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje v sklopu medresorskih usklajevanj predpisov sodeluje tudi z vidika ustreznosti predlaganih prekrškovnih določb s sistemsko ureditvijo po Zakonu o prekrških. V letih 2018 in 2019 je bilo izvedeno usposabljanje za ustreznejšo pripravo prekrškovnih določb za predstavnike posameznih ministrstev, ki pa ga v letu 2020 zaradi epidemije ne načrtujemo. Morebitne predloge za dopolnitve in izboljšave Smernic za pripravo prekrškovnih določb posredujte skrbniku zbirke. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

pdf
Smernice za pripravo nadzornih in prekrškovnih določb_splet

Dodatne povezave (1)

https
NOMOTEHNIČNE SMERNICE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 01. 12. 2020
Posodobljeno na OPSI 01. 12. 2020
Ključne besede odločbe, prekrški, prekrškovne odločbe, priprava prekrškovnih odločb, priprava prekrškovnih uredb
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o prekrških (ZP-1),
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.