532 ogledov

EEMA - Elektronska evidenca mednarodnih aktov

Ministrstvo za zunanje zadeve hrani in evidentira veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte. Ministrstvo za posamezne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte vodi naslednje podatke o mednarodnih aktih (podatki so odvisni od tega ali gre za pogodbeni ali nepogodbeni mednarodni akt): - dvostranski akti: naslov akta, kraj in datum podpisa, podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum notifikacij, začetek veljavnosti, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodih; - večstranski akti: kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za mednarodno pogodbo (splošni podatki za mednarodni akt), podatki o ratifikaciji (akt in datum ratifikacije v RS), kraj in datum podpisa ter začetka veljavnosti za RS, št. Ur.l. RS v katerem je akt objavljen, datum deponiranje listine o ratifikaciji oz. pristopu RS, predvideno trajanje, odpovedni rok, št. Ur.l. RS v katerem je objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti, morebitno prenehanje veljavnosti, podatki o morebitnem nasledstvu, podatki o morebitni registraciji pri Združenih narodi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
json

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 02. 03. 2024
Ključne besede mednarodni odnosi, zakonodaja, zunanja politika
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-2549, 2006-01-2788
Pravna podlaga - nazivi Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
Geografsko območje celoten svet
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje 1995 - 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Zbirka oziroma register mednarodnih pogodb se povezuje v Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS), s katerim upravlja Služba Vlade RS za zakonodajo in ki vsebuje podatke o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo.

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.