Evaluiraj

7 Evaluiraj

Po uspešnem odpiranju podatkovnih zbirk je treba vzpostaviti tudi ustrezen stik s končnimi uporabniki. Pri tem je treba planirati proces zbiranja in analize povratnih informacij, izraženih potrebah po novih podatkovnih zbirkah in izboljšavah že odprtih podatkovnih zbirk.

Priporočamo vzpostavitev:

• sistema skrbnikov podatkov in kontaktnih oseb,

• procesa vzpostavitve komunikacijskih kanalov,

• sistema za zbiranje in analizo povratnih informacij s strani končnih uporabnikov,

• procesa za zbiranje predlogov za odpiranje novih podatkovnih zbirk,

• procesa izboljšave odpiranja podatkovnih zbirk.