Odpiranje podatkov na nacionalnem portalu

5.6 Odpiranje podatkov na nacionalnem portalu

Če je le smiselno in možno, svetujemo, da podatke odpirate na nacionalnem portalu odprtih podatkov. Enotni portal končnim uporabnikom omogoča iskanje po vseh odprtih podatkovnih zbirkah in prenašanje tistih podatkovnih zbirk, ki so objavljene na portalu.

Nacionalni portal omogoča dostop do odprtih podatkov na standardiziran način, prek vmesnikov API, v strojno berljivi obliki, kar razvijalcem spletne programske opreme in osebam, ki podatke ponovno uporabljajo v svojih aplikacijah, omogoča hitrejšo in lažjo prilagoditev in pridobivanje podatkov.
 

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da lahko podatke objavimo in razkrijemo na nacionalnem portalu:

• podatki so ažurni, prečiščeni, popolni in ustrezajo kriterijem zagotavljanja kakovosti,

• izvirajo iz javnih nalog našega organa (avtorstvo),

• za podatke je izdana odprta licenca brez omejitve uporabe (npr. CC-BY),

• za dostop do podatkov ni potrebna identifikacija (avtentikacija in avtorizacija) končnega uporabnika,

• objava podatkov je skladna z zakonodajo (varstvo osebnih podatkov, tajni podatki ipd.),

• podatki niso preobsežni (> 100 Gb),

• podatki so na čim višji razvojni stopnji,

• obstaja popoln metapodatkovni opis, ki je predpisan z uredbo.


 

Dobre strani objave na nacionalnem spletnem portalu: 

• nizek strošek: objava in razkritje sta brezplačna, čas za izvedbo objave in razkritje je relativno kratek;

• večja uporabnost: zaradi orodij, ki podpirajo strojno berljivost odprtih podatkov in metapodatkovnih opisov, bodo vaši odprti podatki bolj uporabni in dostopni;

• povezljivost: nacionalni portal bo skrbel tudi za smiselno povezovanje vsebinsko povezanih podatkov in ustvarjanje povezav (linked data);

• varnost: za varnost podatkovnih zbirk bo enotno skrbel nacionalni portal.