Odpiranje podatkov na namenski spletni strani organa

5.9 Odpiranje podatkov na namenski spletni strani organa

Nekateri organi so zaradi lastnih potreb po distribuciji (diseminaciji) podatkov že oblikovali lastne spletne strani in servise za dostopanje do podatkov. Med njimi naj omenimo večje: Portal Prostor, INSPIRE geoportal, Geoportal ARSO, E-zemljiška knjiga, Pravno-informacijski sistem (PIS), Poslovni register Slovenije (ePRS), letna poročila gospodarskih subjektov, register transakcijskih računov, Centralni register prebivalstva (CRP), Supervizor ipd.

Razlogi za vzpostavitev na namenskih spletnih straneh so različni, od pravnoureditvenih (npr. direktiva INSPIRE) do omejitev dostopa zaradi varovanja osebnih podatkov (CRP omogoča dostop do lastnih osebnih podatkov po avtentikaciji s spletnim certifikatom) in praktičnih razlogov (velikost geolociranih podatkovnih zbirk). Ker vzpostavitev namenske spletne strani predstavlja večji strošek in časovno dolgoročen proces, se za odpiranje preprostih podatkovnih zbirk odsvetuje lastni razvoj, razen v primerih, kjer bi bila objava na nacionalnem portalu nemogoča ali bi predstavljala še večji napor ali strošek. Že vzpostavljene namenske spletne strani se bodo zgolj prilagodile odprtim standardom in se bodo dodatno razkrile na nacionalnem portalu z vpisom metapodatkovnih opisov podatkovnih zbirk.

Dobre strani razvoja lastne namenske spletne strani:

• avtentikacija in avtorizacija končnih uporabnikov: v primeru omejenega dostopa in/ali zaračunljivosti ponovne uporabe v komercialne namene; 

• nadgrajeni metapodatki: izdajatelj lahko razvije obsežnejše in nadgrajene metapodatkovne opise, ki so primernejši za določene podatkovne zbirke – npr. geolocirani podatki;

• avtomatizacija: izdajatelj lahko polno avtomatizira objavljanje ažurnih podatkov iz lastnih podatkovnih baz. Slabe strani razvoja lastne namenske spletne strani:

• strošek: za razvoj lastnih rešitev so potrebna večja finančna sredstva, ki ne vključujejo zgolj inicialne vzpostavitve, temveč tudi redno vzdrževanje, nakup ustrezne strojne in programske opreme ter nadgradenj, vzdrževanje varnosti, skalabilnosti, omrežne infrastrukture itd.;

• vzdrževanje: vzdrževanje strojne in programske opreme zahteva stalno informacijsko podporo, ki obremenjuje IKT-oddelek;

• prijaznost do končnih uporabnikov: vsaka spletna storitev zahteva od končnega uporabnika, da se privadi na postopke za iskanje in pridobivanje podatkov, enako velja za uporabo nestandardnih struktur podatkov in metapodatkovnih opisov.