Kriteriji za ocenjevanje primernosti za odpiranje podatkov

4.1 Kriteriji za ocenjevanje primernosti za odpiranje podatkov

Po oblikovanju prvega nabora podatkovnih zbirk, ki so primerne za odpiranje, svetujemo, da opravite evaluacijo podatkovnih zbirk v skladu s kriteriji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Ti kriteriji vam služijo za vzpostavitev načrta za odpiranje podatkov – končnega seznama podatkovnih zbirk, ki vključuje tudi prioriteto in časovnico.


Primernost za ponovno uporabo

Podatkovna zbirka mora doseči minimalno tretjo razvojno stopnjo, da je ustrezna za strojno branje in nadaljnje obdelave (ponovno uporabo). Razvojne stopnje odprtih podatkov so predstavljene v nadaljevanju. Ne glede na to, na kateri razvojni stopnji je trenutna podatkovna zbirka, je treba predvsem upoštevati potencialno razvojno stopnjo, na katero lahko povzdignemo podatkovno zbirko brez nesorazmerno velikega tehnološkega napora ali stroška.

Primer: imamo javno evidenco v formatu DOCX (tabela znotraj tekstovnega dokumenta MS Word), trenutna razvojna stopnja dokumenta je. Z relativno preprostim postopkom sez uporabo brezplačnih orodij lahko pretvori v format CSV, zato je potencialna razvojna stopnja dokumenta .
 

Vrednost za izdajatelja podatkov

Podatkovne zbirke predstavljajo večjo vrednost za vaš organ ali organizacijo, če:

• njihova distribucija pripomore k večji transparentnosti delovanja,

• je njena objava zahtevana s predpisi ali zakonodajo,

• se podatki neposredno nanašajo na področje javne službe, nalog ali pooblastil, ki jih opravljate,

• distribucija zmanjšuje stroške delovanja, časovne in procedurne obremenitve, optimizira poslovanje ipd.


Vrednost za potencialne končne uporabnike

Najpomembnejši kriterij podatkovne zbirke je njena potencialna vrednost za ponovno uporabo, torej za možnost uporabe podatkov v nekomercialne ali komercialne namene. Vrednost se lahko oceni z upoštevanjem:

• velikosti in dinamičnosti potencialne tarčne skupine potencialnih uporabnikov, za katere bi bili podatki lahko zanimivi,

• števila in velikosti sistemov, (spletnih) storitev ali dejavnosti, ki bi lahko ponovno uporabile podatke.

Treba je upoštevati tudi integralne in posredne učinke, saj lahko uporabniki odprtih podatkov izboljšajo ali oplemenitijo svoje storitve z odprtimi podatki, čeprav ti podatki ne spadajo v osnovno dejavnost njihove storitve.

Primer: novičarska spletna stran lahko vključi med svoje vsebine tudi interaktivni zemljevid, ki prikazuje lokalno vreme, prometne nesreče ali število brezposelnih oseb in novih delovnih mest v tistem dnevu.


Kvalitativni kazalniki podatkov

Podatkovne zbirke, ki jih odpirate, morajo izpolnjevati osnovne kvalitativne kriterije:

• kakovost,

• točnost,

• popolnost,

• ažurnost.


Izkazan javni interes

Pomembno je vključiti zahteve in pobude, ki prihajajo skozi različne komunikacijske kanale in od različnih interesnih skupin, npr. predlogi s strani podjetniških inkubatorjev, portalov za odpiranje podatkov, podjetniških in obrtnih zbornic, večkratni zahtevki za dostop do informacij javnega značaja. 


Prioriteta in časovni mejniki

Na podlagi predhodnih kriterijev in drugih informacij lahko ocenite prioriteto in časovne mejnike za odpiranje podatkov. Pomembno je tudi, da predvidite potrebne procese in aktivnosti – predvsem z vidika zahtevnosti, potrebne in razpoložljive informacijske podpore in stroškovni vidik. Predvidite tudi, ali vas zakonska ali druga pravna določila obvezujejo, da do določenega datuma odprete svoje podatkovne zbirke.