Poenostavljen primer akcijskega načrta

4.3 Poenostavljen primer akcijskega načrta

Ime zbirke

Format 

Skrbnik 

Razvojna stopnja 

Kakovost  

Popolnost 

Ažurnost  

Predviden datum objave 

Pomembna javna evidenca

             

Nova informatizirana zbirka

             

Stara zbirka podatkov

             

Lestvica ocenjevanja ima zalogo vrednosti od najnižje vrednosti (v našem primeru 1), ki predstavlja najslabše stanje, do najvišje vrednosti (v našem primeru 5), ki predstavlja končno želeno stanje. Zavezancu sta prepuščena način ocenjevanja in določitev kriterijev ocenjevanja, ki naj temeljijo na razliki med trenutnim in končnim želenim stanjem.