Primeri iz prakse

3.3.1 Primeri iz prakse

1. Odločba IP št. 021-63/2005/517

Prosilec je za ponovno uporabo od Zavoda za zaposlovanje RS zahteval seznam prejemnikov Zoisove štipendije za območje Murske Sobote, s pripadajočimi podatki o naslovu, šoli in letniku, v katerem so trenutno prejemniki Zoisove štipendije. Podatke bi prosilec ponovno uporabil za povabilo k tesnejšemu sodelovanju nadarjenih dijakov in študentov z institucijami v Pomurju, ki so izrazile interes za njihovo vključevanje v razvojne projekte. Zavod je zahtevo prosilca za ponovno uporabo zavrnil, zato se je prosilec pritožil na IP. IP je pritožbo zavrnil, ker je ugotovil, da ponovna uporaba osebnih podatkov (neposredno trženje) ni v skladu z ZVOP-1, čeprav je seznam (ime in priimek štipendista) prosto dostopna IJZ.

2. Odločba IP št. 090-270/2013/218

Prosilec je za ponovno uporabo od občine zahteval videoposnetke vseh sej občinskih svetov od leta 2010 do 2014. Ker je organ njegovo zahtevo zavrnil, se je pritožil k IP. IP je pritožbo zavrnil, ker je ugotovil, da za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, ki izhajajo iz videoposnetkov, ni pravne podlage v skladu z ZVOP-1. Namen videosnemanja sej je bil s tem, ko je bil narejen zapisnik seje in predstavitven posnetek (izsek) predvajan na lokalni javni televiziji, izpolnjen. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov pa bi bila v nasprotju z načelom sorazmernosti.