Kako pristopiti k odpiranju podatkov?

1.2 Kako pristopiti k odpiranju podatkov?

Kako pristopiti k odpiranju podatkov?

Z namenom, da vam na čim bolj preprost način predstavimo odpiranje podatkov, smo pripravili korake, ki sledijo najboljšim praksam. Priporočamo vam, da korakom sledite in si ob tem odgovorite na zastavljena vprašanja ter pripravite ustrezna orodja in dokumente.

Določi podlago
Predkorak v procesu odpiranja podatkov je določitev pravnih in vsebinskih podlag. Ključno vprašanje je: »Ali je vaš organ ali organizacija zakonsko obvezan(a) k odpiranju podatkov javnega sektorja?« Pri tem morate poznati področno zakonodajo in odgovoriti na sklop vprašanj. Izbrati je treba tudi ustrezno odprto licenco, ki določa, pod kakšnimi pogoji se bodo lahko podatki ponovno uporabili.

Išči & izberi
V tem koraku morate pripraviti izbor podatkovnih zbirk, ki so primerne za odpiranje. Skladno z 2. členom Uredbe morajo zavezanci po ZDIJZ pripraviti seznam vseh javnih evidenc in informatiziranih zbirk podatkov pri organu in informacije o tem objaviti v katalogu informacij javnega značaja, skupaj z metapodatki. Nadalje je treba podatkovne zbirke oceniti po kriterijih kakovosti, ustreznosti in vrednosti in določiti prioritete za odpiranje, predvsem glede na potrebe oziroma povpraševanje po podatkih tako znotraj javnega sektorja kot tudi s strani fizičnih ali pravnih oseb. Na podlagi takšnega popisa pripravite načrt odpiranja podatkov pri svojem organu.

Pripravi
Sledi predpriprava podatkov in okolja, v katerem boste objavili podatke. Podatke je treba digitalizirati, strukturirati in pripraviti za objavo ter pri tem, kolikor je mogoče, uporabiti odprte formate in standarde. Raziskati morate možnosti za objavo podatkovnih zbirk in razkritje metapodatkovnih opisov na lastni spletni strani ali nacionalnem portalu odprtih podatkov, ki ga bo vodilo Ministrstvo za javno upravo. V katalog informacij javnega značaja morate umestiti povezave do javno objavljenih podatkovnih zbirk.

Objavi& razkrij
Glavni korak vključuje objavo podatkovnih zbirk na spletu, in sicer v obliki, ki omogoča preprosto ponovno uporabo. Pri tem je priporočljivo zagotoviti čim višjo razvojno stopnjo odprtosti podatkov.

Evaluiraj
Vzpostaviti je treba povratno komunikacijsko pot od končnih uporabnikov do vas, izdajateljev odprtih podatkov. Zagotoviti morate skrbnike in kontakte za pojasnila, dodatne zahteve ali povratne informacije. Zbrane informacije je treba periodično evaluirati in sprejeti popravljalne ukrepe.