Izbira spletnega mesta za odpiranje podatkov

5.5 Izbira spletnega mesta za odpiranje podatkov

Ker je trenutno v uporabi več različnih rešitev za odpiranje podatkov, bomo prikazali prednosti in slabosti treh osnovnih pristopov k odpiranju podatkov glede na mesto objave in razkritja:

• na nacionalnem portalu odprtih podatkov;

• na osnovni predstavitveni spletni strani organa;

• na namenski spletni strani, ki je izdelana za odpiranje podatkov.

V želji po enotnem dostopu do odprtih podatkov in boljši povezljivosti se vsem organom svetuje, da podatke odpirajo (objavljajo in razkrivajo) na nacionalnem portalu odprtih podatkov, kolikor je to organizacijsko mogoče, enostavno in stroškovno upravičeno. Vendar so nekateri organi že vzpostavili servise za odpiranje podatkov na lastnih spletnih straneh in bi premestitev podatkov in metapodatkov zanje predstavljala dodaten stroškovni in organizacijski napor.

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so nekatere podatkovne zbirke neprimerne za objavo na nacionalnem portalu odprtih podatkov, saj so:

• kompleksnejše ali obsežnejše in bi njihov prenos na nacionalni portal predstavljal nesorazmeren napor, strošek ali čas,

• sodijo v posebne vsebinske sklope (npr. INSPIRE geolocirani podatki) in se zanje predvideva odpiranje na drugih nacionalnih portalih (npr. portal INSPIRE),

• zahtevajo uporabo kompleksnejših licenčnih pogojev za ponovno uporabo in posledično postopke za avtentikacijo in avtorizacijo končnega uporabnika,

• hitro spremenljive in so postopki ažuriranja podatkov datotek, ki so namenjene odpiranju, že razviti v sistemu (aplikacijske) podatkovne baze.

Ne glede na to, kje boste odprli svoje podatke, boste morali metapodatkovne opise vnesti tudi na nacionalni portal odprtih podatkov, s čimer boste omogočili razkritje svojih podatkov v t.i. Nacionalni katalog zbirk podatkov javnega sektorja, ki bo vseboval na enem mestu informacije o zbirka, ki jih na podlagi javnih nalog javni sektor vodi in informacije o načinu pridobivanja podatkov tako za name vpogleda (dostopa) kot tudi za namen ponovne uporabe. Če bodo podatki, ki jih boste objavili na svoji spletni strani, primerni tudi za objavo na nacionalnem portalu, bodo ustrezne datoteke avtomatsko prevzete (harvesting) inna razpolago tudi na nacionalnem portalu.