Odpri & objavi

6 Odpri & objavi

Do tega koraka bi morali že pripraviti podatkovne zbirke za odpiranje, torej morajo biti pretvorjene v odprte formate, dodani morajo biti tudi ustrezne licence in metapodatkovni opisi. Sprejeli ste tudi že odločitev, kje boste podatke objavili za namen ponovne uporabe. Katalog informacij javnega značaja ste že dopolnili in ga pripravili na vpis novih povezav do svojih odprtih podatkovnih zbirk. Nacionalni portal odprtih podatkov je primarni vir za objavo in dostop do odprtih zbirk podatkov. Za uporabnika je merodajna objava na nacionalnem portalu, ki je tudi orodje za izvajanje ZDIJZ-E na področju ponovne uporabe.

To poglavje bo obravnavalo praktično izvedbo objave podatkovnih zbirk in njihovo razkritje z objavo metapodatkovnih opisov. Opisali bomo dva osnovna scenarija:

• odpiranje podatkov na nacionalnem portalu in

• odpiranje podatkov na predstavitveni ali namenski spletni strani z razkritjem na nacionalnem portalu.

Nacionalni portal odprtih podatkov bo vzpostavljen do konca leta 2016. Do takrat morajo organi javnega sektorja metapodatkovne opise zbirk svojih podatkov objavljati v okviru Kataloga informacij javnega značaja na način tabele, katere predloga je objavljena na spletu Ministrstva za javno upravo, glej Metapodatkovni opis evidenc in zbirk podatkov.