Odpiranje podatkov na predstavitveni spletni strani organa

5.8 Odpiranje podatkov na predstavitveni spletni strani organa

Lastne predstavitvene spletne strani se načeloma ne smejo uporabljati za odpiranje podatkov. Čeprav se zdi, da je ta izbira preprosta, najhitrejša in izdajatelju podatkov ponuja največ fleksibilnosti in nadzora, končnemu uporabniku pa že na predstavitveni strani organa ponuja odprte podatke, je ta izbira tvegana z več vidikov:

• stabilnost: velika količina uporabnikov oziroma dostopov lahko ogrozi stabilnost in delovanje celotne spletne strani;

• varnost: zaradi slabše zasnove je lahko spletna stran manj odporna proti zlonamernim napadom ali poskusom nepooblaščenih modifikacij;

• prijaznost do končnih uporabnikov: podatke in metapodatkovne opise je treba preudarno umestiti v spletno stran, tako da jih lahko končni uporabnik najde na logičnem mestu;

• strojna berljivost: za ustvarjanje strojno berljivih oblik podatkov in metapodatkovnih opisov je potreben dodaten napor, ki je uporabnikom nacionalnega portala prikrajšan z vnaprej pripravljenimi orodji;

• kakovost podatkov in metapodatkov: na nacionalnem portalu se izvajajo dodatna preverjanja konsistence, popolnosti in pravilnosti zapisa, ki pa so navadno na lastnih spletnih straneh izpuščena.

Če ste torej že vzpostavili odprte podatkovne zbirke na lastnih spletnih straneh, morate metapodatkovne opise objaviti na nacionalnem portalu za odprte podatke, kar ustrezno zabeležite tudi v katalogu informacij javnega značaja. V primerih, ko podatkov ne morete odpreti na nacionalnem portalu (plačljivost za komercialno rabo, avtentikacija končnih uporabnikov, velike datoteke, potreba po sprotnem ažuriranju), morate zagotoviti ustrezno skladnost z odprtimi standardi in najvišjo možno razvojno stopnjo odprtih podatkov.