Osebni podatki in ponovna uporaba zbirk osebnih podatkov

3.3 Osebni podatki in ponovna uporaba zbirk osebnih podatkov

Osebni podatki načeloma predstavljajo izjemo od proste ponovne uporabe in so varovani (šesti odstavek 6. člena ZDIJZ). To praviloma velja tudi v primeru, ko je dostop do teh podatkov sicer dovoljen (Poslovni register –ePrs, Zemljiška knjiga ipd). Torej gre za primer, ko osebni podatki sicer predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja, vendar pa se v okviru ponovne uporabe ne smejo ponovno obdelovati na vse možne načine. Zato je posledično sporno tovrstno zbirko spletno objaviti v obliki »open data« (vsekakor pa je možno, da se objavi »očiščena oziroma anonimizirana« zbirka). Pri ponovni uporabi informacij javnega značaja je namreč treba upoštevati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)15– načelo sorazmernosti obdelave osebnih podatkov (osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo) in javno objavljena mnenja ter odločbe Informacijskega pooblaščenca ter načelo namenskosti (osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače).16 PREVERI Glede obdelave osebnih podatkov v zasebnem sektorju ZVOP-1 v 10. členu določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov določa oziroma dovoljuje zakon ali je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.