Primer odprte zbirke podatkov

3.2.1 Primer odprte zbirke podatkov

Najvišja izplačila plač v javnem sektorju

V katerih primerih ne moremo omogočiti spletne objave zbirke v obliki odprtih podatkov? 

Kadar gre za podatke oziroma podatkovne zbirke, za katere veljajo zakonske omejitve glede dostopnosti in ponovne uporabe, npr. če gre za varovane osebne podatke ipd. (6. člen ZDIJZ). Pri tem opozarjamo, da za ponovno uporabo veljajo posebna pravila za knjižnično, arhivsko in muzejsko gradivo. Glede na to, da je priročnik namenjen splošnim zavezancem, navodil o tovrstnih izjemah ne podajamo. Pri tem se v največji možni meri upoštevajo tudi določbe glede možnosti izvedbe delnega dostopa (7. člen ZDIJZ). Tako je treba v primeru, ko imamo v bazi določene podatke, za katere velja izjema, izvesti postopek »brisanja« oziroma ustrezne priprave baze podatkov, ki je glede na določila ZDIJZ primerna za ponovno uporabo. Vsekakor je ustrezno, da to naredimo v primeru, ko razpolagamo z zbirkami podatkov, ki so zanimive za uporabnike oziroma obstaja tudi javni interes, da se za te podatke omogoči ponovna uporaba in sama prilagoditev zbirke ne predstavlja nesorazmernega napora za organ javnega sektorja. Glede razlage pojma proste dostopnosti obstaja večletna praksa Informacijskega pooblaščenca. Odločbe so objavljene na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Kadar imamo neprilagodljive podatke, to so podatki, ki so v obliki, ki se zaradi tehničnih ali vsebinskih razlogov ne morejo pretvoriti v tabelarično ali strukturirano tekstovno obliko, bodisi bi za to bil potreben nesorazmeren napor glede na uporabno vrednost odpiranja takih podatkov.