O priročniku

1.1 O priročniku

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) in opravljajo javne naloge (pri tem imamo v mislih tudi javna pooblastila, javne službe ipd.) ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks. Želimo opozoriti, da je priročnik splošen, specifična navodila (dodatke) bomo pripravili v naslednjih verzijah. Pri tem imamo v mislih predvsem kulturne institucije (galerije, knjižnice, arhivi, muzeji ipd.).

Okoliščine, ki so privedle do nastanka priročnika
Vse od prve novele ZDIJZ v letu 2003 je zakon doživel že več sprememb in dopolnitev. Zadnja novela ter spremljajoča nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (v nadaljevanju: Uredba), ki sta se začeli uporabljati z 8. majem 2016, sta prinesli novosti tudi na področju odpiranja podatkov. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo ta priročnik v želji, da bi javnim organom omogočilo čim lažjo implementacijo procesov in tehnologij, ki so potrebni za odpiranje podatkov.

Kako je priročnik organiziran?
Priročnik v preprostih korakih obrazloži celoten postopek odpiranja podatkov prek odločitvene sheme, vsak posamezni korak je podrobneje obrazložen v svojem poglavju. Poglavja so ločena na odločitveni del, ki je namenjen predvsem odločevalcem in zaposlenim, ki ustvarjajo vsebino, ter na tehnični del, ki je namenjen informatikom in tistim, ki se bodo ukvarjali z implementacijo in tehničnimi rešitvami.

Kako se priročnik bere?
Vsem bralcem priporočamo, da si pozorno preberejo uvodni poglavji, v katerih sta obrazložena koncept in odločitvena shema. Glede na predhodno poznavanje in želeno področje razumevanja (odločitveno ali tehnično) lahko bralec prosto izbira poglavja, ki podrobneje opisujejo posamezne korake.

Ste prebrali priročnik in niste našli odgovora?
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila se obrnite na Ministrstvo za javno upravo, telefonska številka: 01 478 83 30 ali elektronski naslov: odprti-podatki.mju@gov.si.

Rad bi predlagal popravek priročnika
Morebitne pripombe na priročnik oziroma dodatne predloge in pripombe nam pošljite na: odprti-podatki.mju@gov.si. s pripisom »Priročnik za odpiranje podatkov«. Veseli bomo tudi vaših dopolnitev v obliki dobrih praks (povezave na spletne strani – tuja in domača praksa na področju odpiranja podatkov). Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše prispevke k izboljšavi priročnika.